04-04-2014 TfL2013.27

Svindrevner i betongulv i kornhal blev ikke anset som en mangel
En køber af en kornhal gjorde gældende, at der var en mangel ved gulvet i hallen, idet der var svindrevner i gulvet.
Det blev lagt til grund, at gulvet skulle opføres billigst muligt, og at det skulle støbes i et uden fuger. Der var ikke indgået nogen aftale om, at gulvet ikke måtte have revner. Da gulvet derfor var udført håndværksmæssigt korrekt, var der ikke tale om en mangel ved gulvet, og køberen skulle derfor betale den sidste del af købesummen.

  Back