04-04-2014 TfL2013.85

Gylleanlæg anset som behæftet med mangler, da gyllerende ikke kunne holde til at være fyldt med frossen gylle.
Et gylleanlæg på en minkfarm, der skulle opføres med gyllerender blev af Landsretten anset som behæftet med mangler, da skønsmanden udtalte, da gyllerenderne skulle kunne holde til at være fyldt med frossen gylle, hvilket ikke var tilfældet. Leverandøren var derfor ansvarlig for manglen.


  Back