.....

CEDR event

18-07-2014

Læs mere
.....

Landwirtschaft und Verfassungsrecht-Initiativen, Zielbestimmungen, rechtlicher Gehalt

16-05-2014

Læs mere
.....

Ændring af landbrugsloven - vækstplan

15-04-2014

Læs mere
.....

Congress on protection of agricultural landscape

11-04-2014

Læs mere
.....

TfL2013.27

04-04-2014

Svindrevner i betongulv i kornhal blev ikke anset som en mangel

Læs mere
.....

TfL2012.219

04-04-2014

To kornsiloer på hver 14 meter, var ikke omfattet af tinglysningsloven § 38 om tilbehørspant.

Læs mere
.....

U 2014.465 H

04-04-2014

En tvangsauktionskøbers kunne få tinglyst debitorskifte på et ejerpantebrev, der ikke blev dækket, uden underskrift fra den tidligere ejer.

Læs mere
.....

TfL2013.164

04-04-2014

Bøde for at have pløjet og drænet et område som var en del af et EF-habitatsområde uden at have fået tilladelse fra kommunen.

Læs mere
.....

TfL2013.85

04-04-2014

Gylleanlæg anset som behæftet med mangler, da gyllerende ikke kunne holde til at være fyldt med frossen gylle.

Læs mere
.....

TfL2013.78

04-04-2014

Landmand fik erstatning fra kommune, da kommunen ulovligt havde givet påbud om nedbringelse af produktionen af svin.

Læs mere
Previous   1 2 3 4 5 6   Next